María Consuelo Domínguez Sales

Doctora en Químiques i catedràtica d’Educació Secundària i professora associada al Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals de la Universitat de València (Espanya). Inves­tiga en Didàctica de la Química i ha publicat diversos articles d’inves­tigació i llibres de text d’ESO i Batxillerat.

pseudociències

La conclusió general que hem obtingut en el present treball és que les pseudociències esmentades tenen un nivell d’acceptació bastant important entre els futurs docents de ciències, igual com ocorre en la societat.
0