Maria Josep Picó i Garcés

Periodista especialitzada en medi ambient i Premi Nacional de Periodisme Ambiental. Càtedra de Divulgació de la Ciència de la Universitat de València.

94-84

Les certeses científiques sobre el canvi climàtic arriben amb dificultats a la ciutadania. La societat reconeix els trets

0
Climate_KIC_00

El Festival de la Innovació de Climate-KIC va tractar a València les noves oportunitats de negoci afavorides per l’escalfament global.

0
Rossello

Ha participat en al seqüenciació del genoma d'una conífera. Aquest avanç, publicat a Nature, permetrà millores en la producció de fusta.

0

 Foto: M. Lorenzo Ernest Garcia (Alacant, 1948) és degà de la Facultat de Ciències Socials i catedràtic de Sociologia de

0

Les mancances en l’ordenació territorial de València van agreujar les conseqüències de les pluges torrencials caigudes a mitjan setembre

0
Metode76_dues_cultures

L’especialització dels periodistes en un context de crisi econòmica i de model de negoci dels diaris per la irrupció d’Internet, el llenguatge complex de

0

Les publicacions científiques representen valors estratègics de la nostra cultura i, en conseqüència, cal analitzar-les i garantir-ne el creixement i millora de cara al

0

La lluita ecologista de principis dels seixanta va marcar els orígens del periodisme ambiental que coneixem hui. Poc a poc, el medi ambient ha anat esdevenint una prioritat per als mitjans.
0

En el camp de la comunicació científica, els temes ambientals han assolit un gran protagonisme en les dues últimes dècades i han creat un nou marc per a divulgar en diversos formats.

0

«T’explicaré la meua vida, no perquè sigui especialment interessant, sinó perquè explicant els meus conceptes erronis i la reflexió que m’ha portat a corregir-ne el sentit, potser tu mateix pots fer la teua, autoexplicar-te els teus conceptes amb el teu llenguatge, la qual cosa vol dir entendre.»
0