Maria Teresa Costa, Nuria Alonso-Borrego

Una alteració en els preus de l’energia té conseqüències sobre la inflació i sobre el conjunt de l’activitat econòmica, la qual cosa afecta la

0