Maria Teresa Icart Isern

Catedràtica d’Infermeria de Salut Pública i Comu­nitària. Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (Universitat de Barcelona).

Expiació

La forma en què el cinema ha representat les infermeres ha variat al llarg del temps: des de la mateixa vestimenta a les relacions amb els pacients i la resta de personal sanitari.
0