Marine Buet

Màster en Avaluació i Seguiment de Polítiques Públiques en l’Institut d’Estudis Polítics de Lió (França). Ha treballat com a consultora especialitzada en l’avaluació de polítiques socials i mèdiques, sobretot en relació a discapacitats, gerontologia i protecció de la infantesa. Té un interès particular per les problemàtiques de gènere i és autora d’un llibre sobre la interdisciplinarietat en un grup d’investigadors en el gènere, Interdisciplinarité au sein d’un groupe de recherche sur le genre, publicat a l’agost de 2016.

Futures investigadores de la Universitat de València. Jesús Císcar.

El grup d'investigació interdisciplinari Genre Egalité et Mixité, nascut en la Universitat de Lió, treballa la qüestió del gènere en l’educació en tres eixos: la formació del professorat, la recerca científica i la creació d’una biblioteca especialitzada.
0