Mark Davis

Professor DeWitt Wallace de Biologia al Macalester College de Saint Paul, Minnesota (EUA). S’ha ocupat extensament sobre les espècies invasores i el camp de la biologia de les invasions. El seu llibre Invasion biology va ser publicat en 2009 per Oxford University Press.

En la dècada de 1980 van sorgir tres subdisciplines de l’ecologia: la restauració ecològica, la biologia de la conservació i la biologia de les invasions; i totes tres van abraçar el paradigma nativista.
0