Martín Urdiales Shaw
Ments alterades en el segle XIX

En el present article s’aborda la confluència entre l’autor nord-americà Edgar Allan Poe (1809-1849) i l’autor francès Guy de Maupassant (1850-1893), que, a pesar d’estar adscrits a tendències literàries divergents (romanticisme enfront de realisme/naturalisme), van compartir interessos temàtics i formals inequívocs en l’àmbit del relat. Partint de les primerenques influències de la contística de Poe sobre l’escriptura de Maupassant, aquest treball se centra en una selecció dels relats de l’autor francès que el vinculen literàriament a Poe (tant en el terreny temàtic com en el narratològic), relacionats amb la fascinació d’ambdós autors per estats mentals atípics i narradors alterats o «alienats».

0