Miguel Á. Toro

Catedràtic emèrit de Producció Animal de la Universitat Politècnica de Madrid (Espanya). Ha publicat treballs de recerca en genètica de poblacions, genètica quantitativa i millora genètica aplicada a espècies domèstiques, així com en temes relacionats amb l’altruisme, la cooperació i l’evolució cultural. És Premi Nacional de Genètica 2010, concedit per la Societat Espanyola de Genètica, i Leroy Award 2011, concedit per l'EAAP (Federació Europea de Ciència Animal).

La hipòtesi més acceptada sobre l'origen de les normes sosté que han estat modelades pels processos de selecció cultural, però cal una explicació evolutiva per a rastrejar els orígens de la normativitat incipient en els primers humans.

0
51-78

Darwin va reflexionar sobre la potencialitat de la selecció natural comparant-la amb els efectes que han aconseguit els éssers humans amb la selecció artificial. En aquest treball s’analitza com, encara que la similitud entre ambdós tipus de selecció és visible, hi ha també importants diferències. També es presenten dos exemples d’aplicacions de la teoria evolutiva: la possible importància de la selecció sexual en la introducció de peixos transgènics i la selecció de caràcters socials en el context d’una millora genètica respectuosa amb el benestar animal.

0