María Casado

Directora de l’Observatori de Bioètica i Dret. Parc Científic de Barcelona. Universitat de Barcelona.

Genoma i dret

Les noves tecnologies genètiques impliquen canvis socials, morals i legals. És necessari un debat social com a exercici positiu i democràtic.
0