Mercè Berlanga
Professora agregada del Departament de Microbiologia i Parasitologia de la Universitat de Barcelona.
El gran arbre de la vida basat en el RNA ribosòmic

La natura té una complexitat que excedeix àmpliament la capacitat de la imaginació humana. El descobriment i l'explotació de la biodiversitat, sens dubte, ens

0