Merche B. Bodí

Investigadora del Soil Erosion and Degradation Research Group (SEDER), De­partament de Geografia, Universitat de Valèn­cia.

Mostra de cendra d’Eucaliptus regnans repel·lent a l’aigua

Les cendres tenen un paper fonamental en l'ecosistema immediatament després d'un incendi forestal. Els resultats de la seua anàlisi obren noves perspectives sobre els efectes dels incendis.

0