Miguel Molina Borja

Departament de Biologia Animal. Universidad de La Laguna (Tenerife).

L’alta producció d’espermatozoides entre els mascles, en comparació amb el nombre relativament baix d’òvuls que produeixen les femelles, fa que

0