Millán Millán

Fundació Centre d’Estudis Ambientals del Mediterrani (CEAM), València.

Contaminació atmosfèrica

La contaminació atmosfèrica El concepte de contaminació atmosfèrica és relativament modern: John Evelyn va escriure, al segle XVII, el primer llibre sobre la matèria (Fumifugium).

0