Miquel Alberola

Periodista del diari El País.

151-55

Si s’haguera d’establir una correspondència litúrgica amb el poder suggestiu que exerceix la cresta calcària del

0