Miquel de Renzi

Catedràtic de Geologia, Universitat de València.

154-53

Quadern de camp de Miquel de Renzi. Els científics sempre parteixen de teories ja establertes quan

0