Montse Parada

Grup de recerca en Biodiver­sitat i Biosistemàtica vegetal (GREB). Universitat de Barcelona.

Els horts familiars del Pirineu català tenen un paper fonamental en la conservació i gestió de la biodiversitat i dels coneixements tradicionals, però també en l'augment de la cohesió social i del benestar, així com en l'afirmació de la identitat cultural.

0