Marianoel Pereira-Gómez, Joan B. Peris i Rafael Sanjuán

Mitjançant estudis evolutius es pot tractar de predir com respondrà el virus a la presència de fàrmacs, o quines variants és més probable que es propaguen en un futur.
0