Olga Mayoral García-Berlanga

Biòloga. Departament d’Ecosistemes Agroforestals. Escola Politècnica Superior de Gandia. Universitat Politècnica de València.

Eduardo Hugo Rapoport

© M. Lorenzo "Cal actuar amb molta cura i evitar que els jardins botànics es convertesquen en importadors i dispersors d'espècies invasores." "Segurament no hi ha

0
Magnus Lidén i Antoni Aguilella

L’any 2007 ha estat un període de celebracions al Jardí Botànic de la Universitat de València. D’una banda, com anunciava Antoni Aguilella en el

0