Pablo Polo Rodrigo

Investigador del grup d’estudi del comportament animal i humà. Departament de Psicobiologia. Universitat Complutense de Madrid.

Els moviments de dispersió en els animals representen decisions crucials per als individus, ja que afecten la seua supervivència i èxit reproductiu, a més de ser un component important de la dinàmica poblacional. En aquest article es descriu la variabilitat en els patrons de dispersió en els primats i algunes de les causes, tant últimes com proximals, a les quals respon.

0