Pablo Polo Rodrigo

Investigador del grup d’estudi del comportament animal i humà. Departament de Psicobiologia. Universitat Complutense de Madrid.

Moviments de dispersió en els primats

Els moviments de dispersió en els animals representen decisions crucials per als individus, ja que afecten la seua supervivència i èxit reproductiu, a més de ser un component important de la dinàmica poblacional. En aquest article es descriu la variabilitat en els patrons de dispersió en els primats i algunes de les causes, tant últimes com proximals, a les quals respon.

0