Pasqual Bernat
Investigador del Centre d'Estudis d'Història de la Ciència. Universitat Autònoma de Barcelona.
Encontres

El món en què vivim és un món cada cop més global, amb un predomini clar de la

0
41a-78

Els experiments d’Abraham Trembley amb l’hidra d’aigua dolça no només van sorprendre els seus contemporanis per la seva espectacularitat, sinó que els seus resultats també van causar un enorme trasbals en la comunitat científica del seu temps. Idees com la «cadena del ser», el mecanisme de generació dels éssers vius o la mateixa naturalesa de l’ànima van ser fortament sacsejades.

0