Philippe Chomaz

Grand Accelerateur National des Ions Lourds (GANIL), Caen, França.

comunicació científica

La comunicació és una activitat humana molt complexa. Comprendre-la requereix una anàlisi detallada. Quan es tracta de comunicar un camp específic com la ciència i la cultura científica, l’anàlisi ha de ser encara més elaborada.
0