Pere Grapí

Professor associat del Centre d’Història de la Ciència, Universitat Autònoma de Barcelona.

85-69

© Biblioteca d'Humanitats Joan Reglà, Universitat de València Laboratori i taula de rapports basada en la taula de Geoffroy, làmina

0