Pere Sala

Coordinador de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

Aerogeneradors a la província de Castelló

El futur model energètic al nostre país passa pel necessari desplegament, entre altres fonts, de l’energia eòlica. Però la conciliació entre aquesta energia neta i el paisatge ha derivat en una polarització dels punts de vista.
0