Pere Sala

Coordinador de l’Observatori del Paisatge de Catalunya.

78-73

© Valentín Rodríguez. El futur model energètic al nostre país passa pel necessari desplegament, entre altres fonts,

0