Pilar Campins Falcó

Vicerectora d’Investigació i Po­lítica Científica de la Universitat de València.

Sens dubte, aconseguir una societat basada en el coneixement és un repte que competeix molts actors, i la universitat n’és un que representa un paper fonamental. La ciència canvia el món, però també el món en el seu sentit més ampli pot canviar la ciència.

0
3-82

La carrera professional científica requereix anys de formació i de dedicació, però també aporta enriquiment intel·lectual i satisfacció.

0