Paula Tuzón
95-79

L’equació E=mc2 és probablement la més famosa de les equacions fonamentals de la física. Ara bé, aquesta «fama» de

0