Rafael Cebrián Gimeno

Centre Excursionista de València.

47portada-48

R. Cebrián Mas de Clapissa, Vallibona (Castelló). Superpoblació i mancances agràries en el segle xviii A finals

0

L’home, fent de la necessitat virtut, ha utilitzat la sobreabundància de roca en la muntanya mediterrània com a matèria primera exclusiva per a la minimalista i imaginativa arquitectura de la pedra en sec
0
cova

© R. CebriánA la fotografia, vista interior de la cova dels Arcs, a Benitatxell. Al migdia de les

0
Els camins de muntanya

El disseny dels camins respon a les activitats humanes en el treball, en les relacions econòmiques i afectives; uneixen llocs, gents i cultures. La mil·lenària xarxa de camins teixida per les societats preindustrials jerarquitza i estructura els territoris i revela les claus d’interpretació dels paisatges, naturals o antropitzats, dotant de significat la vinculació de l’home a la terra.
0