Rafael Cebrián Gimeno

Centre Excursionista de València.

pesqueres de Benitatxell

Al migdia de les terres valencianes, el litoral de la Marina, des de Dénia cap al sud, perfila una costa retallada on s'alternen cales

0

L’home, fent de la necessitat virtut, ha utilitzat la sobreabundància de roca en la muntanya mediterrània com a matèria primera exclusiva per a la minimalista i imaginativa arquitectura de la pedra en sec
0

El disseny dels camins respon a les activitats humanes en el treball, en les relacions econòmiques i afectives; uneixen llocs, gents i cultures. La mil·lenària xarxa de camins teixida per les societats preindustrials jerarquitza i estructura els territoris i revela les claus d’interpretació dels paisatges, naturals o antropitzats, dotant de significat la vinculació de l’home a la terra.
0
47portada-48

R. Cebrián Mas de Clapissa, Vallibona (Castelló). Superpoblació i mancances agràries en el segle xviii A finals del segle xvii, en el declivi de l'imperi i esplendor

0