Rafael Rebolo

Investigador de l’Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC).

Article del monogràfic sobre el quatre-centè aniversari del naixement de l'astronomia moderna, que tracta sobre l'observació astronòmica en el visible i infraroig.
0