Robert Holt

Catedràtic d’Ecologia de la Universitat de Florida (EUA). La base de la seua investigació personal se centra en una extensa varietat de qüestions teòriques i conceptuals relatives a nivells d’organització ecològica de poblacions i comunitats, així com en la connexió entre ecologia i biologia evolutiva. Apart de la investigació bàsica, també està interessat a acostar la teoria ecològica moderna a problemes aplicats, en especial a la biologia de la conservació. També ha realitzat experiments de fragmentació d’hàbitats a gran escala. Els seus estudiants inclouen tant teòrics de l’ecologia com ecòlegs empírics i experimentals. Històricament ha col·laborat amb molts acadèmics d’una gran varietat d’institucions, dins i fora dels Estats Units.

Els enemics naturals estan entre els principals impulsors de les dinàmiques de biodiversitat pero, de vegades, produeixen greus pèrdues en la majoria de les quals els humans estan involucrats.

0