Robert Sala

Director de l’Institut Català de Paleoecologia Humana i Evo­lució Social (IPHES). Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona (Espanya). Prehistoriador especialista en tecnologia lítica, fonamentalment en traces d’ús d’eines paleolítiques.

Genes cerebros y símbolos

A Genes, cerebros y símbolos, Jordi Agustí presenta la informació més recent sobre les espècies hominines, la biologia de les poblacions, la demografia... i no només la paleontologia i l’anatomia.
0

Els humans anatòmicament moderns representem una síntesi evolutiva, biològica i cultural del nostre gènere. La genètica ens ha permès contrastar l’existència de multitud d’hibridacions de les pobla­cions que van viure i conviure amb Homo sapiens fora d’Àfrica.
0