Roberto García-Roa
Fotògraf de natura i investigador de l’Institut Cavanilles de Biodiversidad i Ecologia Evolutiva de la Universitat de València.

El baobab ha de fer front a la pèrdua d’hàbitat a causa de l’agricultura, l’escassetat d’aigua, les malalties i la desaparició de disseminadors.
0