Rosa E. Ríos Lloret, Jordi Solbes Matarredona
48-57

© Museo Nacional del Prado, Madrid Adriaen van Stalbent. Les Ciències i les Arts, 1650. Oli, 117 x 89,9 cm. El

0