Roser Gallardo Ferrer

Comare. Antropòloga. Experta universitària en igualtat. Palma de Mallorca.

parir en primera persona

En la nostra cultura, les condicions que envolten el part són molt diferents a les del passat. Igual com la resta de mamífers, totes les dones sabem parir des del moment del nostre naixement; la cultura en què ens toqui viure serà la que determinarà la manera com es farà.
0