Iñaki Ruiz-Trillo

Departament de Genètica, Universitat de Barcelona.

Simetria bilateral: el perquè de dreta i esquerra

El regne animal es divideix en dos grans grups, definits pel tipus de simetria i pel nivell d’organització. El registre fòssil mostra que els

0