Santiago Álvarez

Departament de Química Inorgànica i Institut de Quími­ca Teòrica i Computacional, Universitat de Barcelona.

96A-69

Eugènia Balcells. Brindis (invitació a l'abundància), 1999. Instal·lació multimèdia. Sens dubte, el laboratori químic ha experimentat una

0