Santos Casado
Doctor en Ciències Biològiques i historiador de la ciència. Professor del Departament d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Madrid.
Institució Catalana d'Història Natural

Un recorregut per les societats i associacions sorgides entorn de la naturalesa a través de més de cinc segles d'història.

0