Silvia Tubert

Doctora en Psicologia. Autora de Mujeres sin sombra. Maternidad y tecnología (1991) i Figuras de la madre (comp., 1996). Madrid.

L’anàlisi de la maternitat requereix la col·laboració de diverses disciplines. La reproducció és un fet biològic que es localitza en el cos de la dona, però, en tant es tracta de la generació d’un ésser humà, no és només biològic sinó que integra altres dimensions.
0