Sandra Pizzarello
Professora i investigadora del departament de Química i Bioquímica de la Universitat Estatal d’Arizona. Durant més de trenta anys s’ha centrat en l’estudi de la matèria orgànica en meteorits del tipus condrita carbonàcia, especialment en les característiques moleculars, isotòpiques i quirals dels seus compostos solubles. Recentment s’ha ocupat de l’estudi dels aminoàcids no racèmics provinents de meteorits. Ha publicat en revistes com Science i PNAS, entre d’altres.

Les condrites carbonàcies són meteorits que contenen carboni. Provenen d’asteroides primitius i són les úniques que, a hores d’ara, han aportat mostres d’evolució química per a les anàlisis en laboratori. Els estudis han revelat que existia una abundant química orgànica en el sistema solar abans del començament de la vida terrestre. Amb l’arribada de meteorits i cometes, aquests processos podrien haver impulsat l’origen de la bioquímica del nostre planeta.
0