Stefaan Blancke 3POSTS

Filòsof de la Universitat de Gant (Bèlgica). Actualment estudia la difusió de les creences (pseudo-)científiques en història de la cièn­cia, ciències de l’educació i la comprensió pública de la ciència des d’una perspectiva cognitiva i epidemiològica. Altres interessos seus inclouen la relació entre ciència i religió i la filosofia de l’evolució cultural. És coeditor del volum Creationism in Europe (Johns Hopkins UP, 2014) i de l’obra encara per publicar Perspectives on science and culture (Purdue UP, 2018).

No posts were found.