Teresa Samper-Gras

Professora associada de Sociologia de la Universitat de València (Espanya). La seua docència gira entorn de la metodologia i tècniques de recerca social quantitatives. Els seus interessos d’investigació són la relació entre gènere i ciència i la inclusió de la perspectiva de gènere en la recerca. La seua vida professional s’ha desenvolupat en l’àmbit de la salut pública, la gestió d’investigació i la comunicació científica.

Jornada Bretxes de Gènere. València, 23 de maig del 2016.

La institucionalització de polítiques d’igualtat en el camp científic, tant en el marc general com en l’europeu, hauria d’afavorir el progrés cap a la igualtat

0