Tomàs Marquès-Bonet
Investigador principal. Institut de Biologia Evolutiva (UPF-CSIC), Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB); Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats (ICREA), i Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont, Universitat Autònoma de Barcelona.

Sense cap mena de dubte, ens trobem en una etapa engrescadora per a la biologia evolutiva. La paleoproteòmica té el potencial per a explorar intervals de temps que eren del tot inaccessibles fins ara.
0