Vicent Caselles

Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra.

  Figura 2: Com podem reconstruir la part que manca a partir de la informació exterior a la taca de

0