Vicent Caselles

Departament de Tecnologia, Universitat Pompeu Fabra.

Figura 2: Com podem reconstruir la part que manca a partir de la informació exterior a la taca de manera que tinguem la sensació

0