María José Juan Fita

Metgessa adjunta del departament d’Oncologia Mèdi­ca. Fundació Institut Valencià d’Oncologia.

El càncer és un dels problemes sanitaris més importants dels països occidentals, donada l'alta incidència i elevada mortalitat que té. En aquest article ens ocuparem dels factors externs capaços d'induir el desenvolupament d'un càncer: agents químics, físics i biològics.
0