Vicent Soler

Catedràtic d’Economia Aplicada, Universitat de València.

58-68

© M. Lorenzo La formació i el coneixement són dues de les bases sobre les quals s’ha d’assentar el sistema productiu. En aquest sentit, la

0