Vicente Muñoz

Catedràtic de Geometria i Topologia en la Universitat Complutense de Madrid (Espanya). És investigador en geometria diferencial, geometria algebraica i topologia algebraica, específicament en teories gauge, espais de móduli, geometria simplèctica, geometria complexa i homotopia racional.

La conjectura de Hodge, proposada en 1950, és un dels set problemes del mil·lenni, i s’emmarca en les àrees de la geometria diferencial i la geometria algebraica.

0