Vicky Arcenegui

Departament d’Agroquímica i Medi Ambient, Universitat Miguel Hernández d’Elx.

El Pinós (Alacant) una setmana després de l’incendi de 2003

L’agregació de partícules és clau per entendre com funciona del sòl. El foc afecta l’agregació en degradar la part biològica, si bé un de baixa intensitat no deixa senyals evidents del seu pas.
0