Vicent Roca

President de la Asociación Herpetológica Española. Departament de Biologia Animal. Universitat de València.

rèptil

L’avanç de l’estudi dels amfibis i rèptils ha estat notable en les darreres dècades, principalment en l’àmbit ibèric. S¡La conservació de les seues poblacions i l’estudi bàsic de la seva biologia han propiciat estudis i actuacions per part de societats i professionals.
0