Xavier Mora

Professor titular de Matemàtica Aplicada al Departament de Matemàtiques de la Universitat Autònoma de Barcelona (Espanya). En 1982 es va doctorar en matemàtiques per la mateixa universitat. Ha treballat en el camp de les equacions diferencials en derivades parcials. Actualment està especialment interessat en els mètodes de votació i elecció.

Matemàticament, el moviment d’un fluid es descriu mitjançant les anomenades equacions de Navier-Stokes. En l’esperit de la mecànica newtoniana, aquestes equacions haurien de determinar el moviment futur del fluid a partir del seu estat inicial.
0