Xavier Sabaté i Rotés

Ambientòleg i consultor ambiental, especialitzat en l’anàlisi i la planificació ambiental del territori. Soci director d’X3 Estudis Ambientals, Barcelona.

ordenació del paisatge

L'eficàcia de l'ordenació del territori està estretament lligada a la seua capacitat d'implicar la societat i fer creïbles les seues propostes. Aquest article se centra en dos casos a Catalunya.
0