Ximo Gual Arnau

Departament de Matemàtiques, Universitat Jaume I de Castelló.

26-57

Un temps després de la lectura de la tesi doctoral, on utilitzava el problema de l’agulla de Buffon com

0