Podem contagiar-nos i contagiar la COVID-19 encara que estem vacunats?

vacuna coronavirus

Probablement podem contagiar-nos de COVID-19 encara que estem vacunats, ja que les vacunes intramusculars actuals el que realment fan és generar una resposta interna. De manera que hi ha la possibilitat que alguna persona, fins i tot estant protegida enfront de la malaltia, replique el virus en les seues fosses nasals o en la seua via respiratòria i puga ser contagiosa. Aquest és el motiu pel qual hem de continuar portant la màscara, fins que no disposem de més dades.

En termes d’immunitat podríem dir que tenim diferents compartiments estancs. El més important de tots és la nostra via respiratòria, que és la porta d’entrada que tenen tots els virus i que té una espècie de “policia” pròpia que s’encarrega d’estar pendent de qualsevol patogen que puga agredir-nos. Com és una zona local, podem referir-nos a ella com la “policia local”, que és la que està pendent que no entre ningú. Després podríem parlar d’un altre compartiment estanc diferent que seria tot el nostre sistema intern, que té una “policia nacional” que és la que s’encarrega d’examinar qualsevol patogen que entre, el detecta, l’atrapa i llavors genera immunitat.

Quan rebem una vacuna intramuscular, com les que tenim ara mateix contra el coronavirus, generem una resposta interna. D’aquesta manera, seran tant els limfòcits T com els B els que generaran una resposta interior. El fet que la vacuna no s’administre per via respiratòria implica que la mucosa local no té la memòria que generem en aquesta part interna. Per això, sí que hi ha la possibilitat que una persona vacunada puga, en posar-se en contacte el virus amb la mucosa, generar una resposta immune mentre el virus encara s’està replicant, fins que aquesta policia local és capaç d’atrapar-lo i de bloquejar-lo. En aquest moment no disposem de dades, perquè la vacunació acaba de començar, i no sabem fins a quin punt aquesta protecció interna que tindrem serà capaç d’ajudar a la policia local a bloquejar el virus.

Vacunes inhalades

Dins del desenvolupament de les vacunes que s’estan produint enfront de la COVID tenim un ampli arsenal amb diferents estratègies, tant clàssiques com de nou desenvolupament. Dins de tot aquest ventall, no solament les vacunes són intramusculars, sinó que hi ha algunes inhalades. L’avantatge d’una vacuna inhalada és que quan s’aplica, com s’administra a través del nas es genera primer una resposta local, de manera que aquesta policia local genera anticossos en forma d’immunoglobulines A secretores, que són les que es produeixen en les mucoses, però alhora el nostre sistema interior (la “policia nacional”), serà capaç de generar també una resposta immunitària tant en forma d’anticossos, generats per cèl·lules plasmàtiques, com una memòria immunològica a través de la immunitat dels limfòcits T. Aquesta estratègia de vacunació té l’avantatge que genera una esterilització de la via respiratòria.

El passaport sanitari

El passaport sanitari és una mesura que pretén solucionar l’impacte econòmic d’aquesta pandèmia. Però partim de la premissa que no sabem fins a quin punt aquesta vacuna és esterilitzant, amb la qual cosa un passaport sanitari només serviria per a dir que una persona està protegida de manera individual, però no per a assegurar que no és contagiosa.

Respon Maria Garcés-Sánchez, especialista en Pediatria i investigadora de l’Àrea de Vacunes de FISABIO.

«Els Perquès de Mètode» és un consultori de ciència on lectors i lectores envien la seua pregunta o dubte científic i una persona experta els respon. Podeu enviar les vostres preguntes a través d’aquest formulari. Entre totes aquelles que publiquem sortejarem un lot de publicacions de Mètode al final de cada trimestre.

© Mètode 2021